Epilace

Klinické studie

Epilace IPL a laserová epilace

Klinické srovnání čtyř epilačních laserů a světelných zdrojů

Armin S., Goldberg D. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 8: 65-68, 2006
Přestože je odstraňování ochlupení běžně používanými [laserovými] systémy, dle očekávání, vysoce účinné, ošetření přístroji se světelnou platformou způsobuje méně bolesti, a přesto vykazuje účinnost srovnatelnou s laserovými systémy.

Účinky dávky záření a trvání pulzu při expozici vlasových folikulů působení zábleskové lampy

Manstein D., Pourshagh M., Anderson R., Erofeev A, Yaroslavsky I., Altshuler G., Lasers in Surgery and Medicine, 2001
Účinnost energie dodané zábleskovou (obloukovou) lampou na vlasový folikul se zvyšuje je-li bod ozáření větší než 15 mm ve svém nejmenším rozměru.

Účinky diodového laseru ve srovnání s expozicí vlasových folikulů působení zábleskové lampy

Manstein D, Pourshagh M., Erofeev A., Altshuler G., Anderson R. Lasers in Surgery and Medicine, 2004
(Výtah)

Více informací v: IPL a laserová depilace - klinické studie