Acleara

O Acleara

Podle Americké akademie dermatologie (American Academy of Dermatology)* je akné vulgaris nejčastější kožní onemocnění ve Spojených státech. Přibližně 80% všech lidí ve věku mezi 11-30 trpí akné a mnozí tento problém řeší i po 40-ti.

Palomar přichází na náš trh s unikátním řešením: Systému Acleara, první kontinuálně chlazený systém oprávněný certifikátem FDA k léčbě mírného až středně zánětlivého akné (acne vulgaris), komedonálního akné a postulárního akné. Acleara má však vynikající výsledky i u velmi závažného akné, jako je akné nodulární a cystické.

Princip Acleary spočívá v kombinaci velmi výkonného vakua a intenzivního pulsního světla (IPL) o vlnové délce 500-1 200nm. Pomocí vakua je z pórů odstraněn veškerý mazový materiál. Následně světlo IPL aktivuje porfyriny, které ničí původce akné, bakterii P.acnes, a tím je výrazně omezena tvorba mazu.

Acleara vyrábí Theravant, Inc a prodává výhradně Palomar.

* Použito se svolením American Academy of Dermatology

Pokračujte na “Benefity”

Acleara