Adivive

O Adivive

Přístroj Adivive je jediný uzavřený sterilní systém k transferu tuku sloužící k:

  • infiltraci tumescenčního roztoku
  • odebrání tuku
  • jeho odstředění a filtraci
  • následné aplikaci do cílové oblasti

Veškeré procesy jsou zajištěny pomocí jednoho systému Adivive.

Výsledkem je tuk vysoce kvalitní, jemně strukturovaný s vysokým počtem kmenových buněk.

Míra uchycení je 90%.
Přístroj Adivive je certifikován přísnou FDA.

Pokračujte na “Benefity”